Jak projektujemy?

W pierwszej kolejności ustalamy termin spotkania, na którym sprecyzujemy zakres opracowania i koszt wykonania projektu oraz podpisujemy umowę.

Następnie wykonamy inwentaryzację, w przypadku adaptacji istniejących pomieszczeń lub budynku. Potem przygotujemy wstępny projekt technologiczny będący naszą propozycją.

Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów wykonamy właściwy projekt technologiczny i uzyskamy akceptację przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcę do spraw higieniczno-sanitarnych.

Jeżeli zaistnieje konieczność dokonania przebudowy uzyskamy niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia z konserwatorem zabytków (jeżeli będzie wymagane), dokonamy niezbędnych zgłoszeń architektoniczno-budowlanych i innych niezbędnych procedur administracyjnych.

Na koniec przekazujemy 2 egzemplarze projektu technologicznego wraz z niezbędnymi pozwoleniami lub opiniami i można przystępować do pracy.
© Wszelkie prawa zastrzeżone
Biuro Projektów Technologicznych TRANSIL