Biuro usług projektowych – informacje o firmie

Od wielu lat skupiamy się na opracowywaniu projektów technologicznych. Jest to dokument potrzebny do otwarcia obiektu kontrolowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub do opracowania projektu budowlanego. Koncentrujemy się głównie na branży gastronomicznej, kosmetologii, służbie zdrowia, obiektach użyteczności publicznej, obiektach mobilnych, usługach, przetwórstwie żywności oraz podobnymi.

Zajmujemy się projektowaniem nowych obiektów, przebudów oraz adaptacji istniejących budynków lub ich części, w celu przystosowania do aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych i budowlanych.

W celu profesjonalnego wykonania zadania wykorzystujemy nasze:

DOŚWIADCZENIE

które nabywane jest od wielu lat przy realizacji kolejnych inwestycji;

WIEDZĘ

z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego, prawa budowlanego, postępowania administracyjnego;

WYKSZTAŁCENIE

wyższe budowlane stanowiące odpowiedni fundament niezbędny do prawidłowego przygotowania projektu technologicznego.

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Biuro Projektów Technologicznych TRANSIL